Prowadzimy owczarnie edukacyjną, w której organizujemy warsztaty dla grup zorganizowanych.

Prowadzimy badania terenowe, archiwizujemy i popularyzujemy kulturę ludową Żywiecczyzny.

young-trail-4
Organizujemy pierwsze w Polsce biegi górskie dla dzieci. Góry to naturalna arena do uprawiania sportów. Sami w taki sposób z nich korzystamy i chcemy pokazać młodym ludziom, jak wiele sportowych możliwości daje mieszkanie w terenie górskim.
Cykl szkoleń i spotkań, skupiający się na kulturze pasterskiej i bowiterapii, przygotowujący 15 uczestników do prowadzenia warsztatów dla dzieci, które w swojej działalności realizuje Fundacja Górom, integrując lokalną społeczność wokół dziedzictwa pasterskiego.  Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2024 poprzez formularz zgłoszeń.

Prowadzimy Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Żywiec Zdrój S.A

Prowadzimy zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Te zajęcia nie tylko rozwijają umiejętności muzyczne wśród dzieci, ale przede wszystkim dają im możliwość poznawania kultury ludowej swojego regionu.

wolontariat

Wspólne działania na rzecz poznawania i opieki nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Chcesz zostać wolontariuszem? Skontaktuj się z nami.

Sprzątamy góry, edukujemy mieszkańców górskich miejscowości, uświadamiamy i uwrażliwiamy ich na problem jakim jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Organizujemy spotkania muzykanckie w osadzie Sopki Stopki w Cięcinie.

zywiecka-szkola-tradycji

Edukujemy i animujemy kulturę ludową Górali Żywieckich. Działamy w ogólnopolskiej sieci animatorów kultury ludowej „Akademia Kolberga”. Program ten jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca

Animujemy kulturę ludową oraz sporty górskie, tworząc przestrzeń, w której mieszkańcy regionu czują się komfortowo, bezpiecznie, i mogą rozwijać swoje pasje. Naszym celem jest inspiracja do życia w równowadze w zgodzie z naturą i kulturą, przy jednoczesnym podkreślaniu istoty doceniania unikalnych walorów Beskidu Żywieckiego.

Akceptacja swojego pochodzenia, poczucie wpływu oraz rozwój umiejętności związanych z lokalnymi tradycjami przyczyniają się do spełnienia i satysfakcji, wspierając równocześnie nasz psychiczny dobrostan.

Wizja Fundacji obejmuje wspólne tworzenie i kontynuowanie kultury tradycyjnej jako szansę na uczestnictwo w kształtowaniu swojego regionu. Wierzymy, że to, co robimy obecnie, ma wpływ na przyszłość, a kreowanie silnej tożsamości i budowanie głębokich relacji poprzez kulturę i aktywności górskie stanowi sens naszej obecności. Kultura ludowa i sporty górskie stają się pretekstem do spotkań, a  wspólne rozwijanie pasji stanowi klucz do znalezienia sensu w miejscu, które nazywamy domem.

Rafał Bałaś
Dyrektor Programowy & Koordynator Wolontariatu
+48500488112
rafal@gorom.pl
Magdalena Waligóra-Rutkowska
Dyrektorka ds. Projektów i Administracji
+48661837845
magda@gorom.pl
Katarzyna Czarnota
Komunikacja & Administracja
+48604187548
kasia@gorom.pl
Marta Matuszna
Koordynatorka Edukacji
+48500448081
marta@gorom.pl
Dominik Imielski
Media & Outdoor
+4850461507
dominik@gorom.pl
Gabriela i Jan Stopka
Zarząd Fundacji
Fundacja Górom
ul. Św Katarzyny 187
34-350 Cięcina
NIP 5532572314
KRS 0000910814
REGON 389408700