Lato w teatrze to ogólnopolski program wspierający samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w tworzeniu młodym ludziom okazji do doświadczania teatru w miejscu, w którym żyją.
Organizatorem programu jest Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Lato w teatrze bazuje na idei teatru jako formy spotkania. 

Program działa na rzecz rozwoju środowiska osób zajmujących się edukacją teatralną oraz animacją kulturalną i społeczną.

Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów i spotkań związanych z pedagogiką teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. Konkurs grantowy pozwala wyłonić najciekawsze projekty dwutygodniowych wakacyjnych warsztatów o charakterze teatralnym dla dzieci i młodzieży. 

Lato w teatrze

Realizowane projekty mają pokazać młodym ludziom, że teatr jest miejscem dla każdego – można w nim tworzyć, poznawać innych ludzi i odkrywać różnorodność otaczającego świata.

Spośród zgłoszeń, wybrane zostają te, które wykorzystują metody twórcze do rozwijania kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, pozwalają im odkrywać i wykorzystywać swój potencjał i dzielić się z publicznością własnym przekazem. Projekty realizują zespoły, które dbają o podmiotowe traktowanie młodych ludzi oraz czuwają nad przebiegiem procesu grupowego – i nie zapominają, że przy tym wszystkim, można się dobrze bawić!

Lato w teatrze
z Fundacją Górom

W 17. edycji programu dofinansowanie otrzymało 35 ośrodków z całej Polski – 16 organizacji pozarządowych i 19 samorządowych instytucji kultury, aż 24 projekty zostaną przeprowadzone w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

Lato w teatrze: Być Góralem. O co tu chodzi?

Pracujemy w dwóch piętnastoosobowych grupach. Osoby prowadzące warsztaty spotykają się z każdą z nich naprzemiennie. Będą gry teatralne, poznawanie przestrzeni, integracja, scenki, zabawy. Muzykowanie nie tylko przy użyciu tradycyjnych instrumentów ale też próba znalezienia nowoczesności brzmienia i aktualnego języka w muzyce. Obserwacja prac zaproszonych artystów. Staną się oni inspiracją do działań warsztatowych oraz przygotowania Gwarnego Festiwalu. Oddamy inicjatywę dzieciom, by odwoływały się do swojej wyobraźni, zasobów i światopoglądu.

Głównym założeniem jest inspirowanie dzieci do zabierania głosu w naszym artystycznym procesie, tworzenia i proponowania własnych koncepcji. Myśląc o kostiumach i elementach scenografii chcemy włączyć się w nurt zero waste, skorzystać z zasobów ubraniowych, które zalegają w większości domów i dadzą się przerobić. Skorzystamy również z naszej wełny. W projekcie nie zabraknie gwary. Wybraliśmy bajkę, która traktuje o tożsamości związanej z tym, skąd pochodzimy. Papuga w bajce reprezentuje innego, ale czy każdy z nas nie czuje się czasami inny. Czy mogę czuć się góralką, chociaż moje korzenie są gdzie indziej?

Kadra:

Katarzyna Czarnota

Koordynatorka projektu

Graszka Kopeć

Prowadzenie grupy poprzez warsztaty twórcze

Marta Matuszna

Prowadzenie śpiewu tradycyjnego, emisji głosu i zajęć muzycznych

Rafał Bałaś

Prowadzenie twórczych warsztatów, łączących kulturę ludową i góry

Maciej Szymonowicz

Warsztaty wykorzystujące techniki plastyczne w oparciu o kulturę ludową

Sabina Jurasz

Prowadzenie warsztatów projektowania i szycia

Agnieszka Jackowiak

Prowadzenie twórczych zajęć z wykorzystaniem wełny owczej

Tomasz Korczyk

Improwizacja i praca z tekstem

Bartłomiej Mieszczak

Taniec i ruch inspirowane tańcami tradycyjnymi z Beskidu Żywieckiego

Dominik Imielski

Fotografia, film, media

Krzysztof Czarnota

Obsługa techniczna

Patryk Imielski

Kierownik półkolonii

Patrycja Miech

Wychowawca półkolonii

Zuzanna Wandzel

Wychowawca półkolonii

Ważne miejsca:

Lato w teatrze - mapka

LATO W TEATRZE 2024 organizują: 

ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, Bytomskie Centrum Kultury, Centrum Kultury i Sportu TKALNIA w Kietrzu, Fundacja #WSZYSTKIERODZAJETEATRU, Fundacja Fala Nowej Kultury, Fundacja Górom, Fundacja Kosmos, Fundacja Kupalinka, Fundacja Plenerownia, Fundacja Teatr Latarnia, Fundacja W to mi graj, Fundacja Zaułek Krzysztofa Falkowskiego, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dobrem, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, Goleniowski Dom Kultury, Grupa Inicjatywna Baranówko, Miejski Dom Kultury w Bełżycach, Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, Mysłowicki Ośrodek Kultury, Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, Stowarzyszenie „Sztuka na scenie”, Stowarzyszenie Kotlina Sztuki, Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Stowarzyszenie Multi.Art, Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Towarzystwo Miłośników Ponikwi, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Wrocławski Teatr Lalek

Więcej informacji na temat programu na:
www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/programLatowteatrze

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.